RSS
szukaj
RSS
SmodCMS

Wstęp

Aby wykonać działania likwidacji stowarzyszenia lub przekazania go innemu zespołowi na liście stowarzyszenia musi być, co najmniej 15 osób. Ten warunek jest spełniony. Ostatnia lista dostępna z KRS wykazuje większą liczbę członków SKOS. Listą tą posiada Urząd m.st. Warszawy.

W Walnym Zgromadzeniu zwołanym przez kuratora musi wziąć udział, co najmniej 11 osób. Tą liczbę ustaliłem po konsultacjach z urzędem m.st. W. Po dokładniej analizie Statutu SKOS ustaliliśmy, że w tej sytuacji stowarzyszenie pod nadzorem kuratora musi wybrać jedynie przewodniczącego i zarząd. Komisja Rewizyjna może być wybrana później.

Na tym kończy się wstęp dla II i III. Jeśli nie uda się zebrać w jednym miejscu i czasie, osobiście 11 członków stowarzyszenia, to zadziała rozwiązanie I.

Wersja do druku