RSS
szukaj
RSS
SmodCMS

Wariant I

W tym rozwiązaniu zakładamy, że kuratorowi nie uda się zebrać do 17 marca 11 z 15 członków stowarzyszenia i w związku z tym nie uda się wybrać nowego przewodniczącego i nowego zarządu. W takiej sytuacji Urząd m. st. Warszawy przejmuje dalsze działania. Doprowadza z urzędu do końca procedurę likwidacji stowarzyszenia. Zwalnia kuratora i w trybie administracyjnym likwiduje stowarzyszenie. Przejmuje konto bankowe, dokumenty, obowiązki administracyjne itd. Jednocześnie ponosi koszty tych działań potrącając je z zasobów SKOS.

To rozwiązanie nie pociąga za sobą udziału członków SKOS w tych procedurach.

Wersja do druku