RSS
szukaj
RSS
SmodCMS

Powołanie kuratora

29.09.2013

Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy zostałem ustanowiony kuratorem dla Stowarzyszenia Komputer w Szkole. Zadaniem kuratora jest zwołanie  walnego zgromadzenia członków stowarzyszenia i spowodowanie wybrania nowego zarządu.

Andrzej Szymczak

« inne aktualności